เนื่องด้วย วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566
เป็นวันครบรอบก่อตั้ง บจก. เออาร์ แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์(สำนักงานใหญ่)
ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ความเจริญรุ่งเรืองแก่บริษัท และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานในองค์กร
ให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
และเพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

เลขที่  32,34 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
สำนักงานใหญ่

หน้าหลัก

ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 — 18:00

เวลาทำการ เสาร์ 08:30 — 18:00

โทร : 02-029-9800 , 02-238-8800

Email : center_arn@ar2005.com

Copyright © 2024 | AR&N ASSOCIATES CO., LTD.   All rights reserved.