บริษัท เออาร์ แอนด์ เอ็น แอสโซซิเอทส์ จำกัด

บริษัทให้บริการ
งานบริการติดตามหนี้ เร่งรัดหนี้ ครบวงจร ทันสมัย |

งานบริการทวงถาม ติดตามหนี้สิน เร่งรัดหนี้สิน ครบวงจร ทันสมัย บริการรับติดตามหนี้สินครบวงจรอันได้แก่ โทรติดต่อ ภาคสนามและทางกฏหมาย

ช่องทางติดต่อ

02-029-9800 ,
02-238-8800 ,
085 487 7545 ,
center_arn@ar2005.com

Performance

ติดตามผล วิเคราะห์ และ พัฒนาประสิทธิภาพ

Call

ทักษะการสื่อสาร เจรจาต่อรอง และการโน้มน้าว

Legal

ทีมงานด้านกฎหมายที่คอยตรวจสอบ ทั้งทีมงานทนายความ และทีมงานบังคดี

Deployment

เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและทันสมัย

บริการ

WHAT WE DO

Business/ Products and Services

COLLECTOR

แผนกติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์

<< [ชี้แจง] พนักงานชี้แจงถึงความเป็นหนี้และขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ
<< [โน้มน้าว] ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการชำระหนี้คืนเจ้าหน้า
<< [ให้คำแนะนำ] ในการแก้ไขปัญหาหนี้คงค้าง ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและหาทางออก

FCR

แผนกติดตามหนี้สินภาคสนาม

<< สำรวจสถานะของลูกหนี้เพื่อยืนยันการมีตัวตนของลูกหนี้ (ในกรณีที่ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่ได้)
<< บริการนำส่งเอกสารยืนยันในกรณีที่ลูกหนี้ต้องการปิดบัญชี
<< ออกตรวจสอบที่อยู่อาศัยของลูกหนี้ เพื่อใช้ในการประกอบการขออนุมัติการพิจารณาการดำเนินคดี

LEGAL

แผนกกฎหมาย

<< ดำเนินการฟ้องร้องคดีใน ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา
<< ดำเนินการสืบทรัพย์ (ลูกหนี้ตามคำพิพากษา)
<< การดำเนินการบังคับคดี (การอายัดและยึดทรัพย์)
<< ดำเนินการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย และ การยื่นขอรับชำระหนี้
<< ดำเนินงานสวมสิทธิ์ (กรณีมีการรับโอนทรัพย์สิน)

Our Award

รางวัลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง

ความภาคภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้จากผู้ว่าจ้าง เป็นการยืนยันความทุ่มเทและความพยายาม ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ทำงานหนักต่อไปและพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

  • Vision

    วิสัยทัศน์ที่เป็นผู้นำ

  • Mission

    ผลงานที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

  • Technology

    ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาใหม่ๆ

ทีมงานของเรา

Managment team

ทีมงานบริหาร

Arluk Jensatienwong
( Managing Director )

Kesara Kanchanaratanaphum
( Deputy Managing Director )

Yaovanart Srejittranon
( General Manager )

ลูกค้าของเรา

ร่วมงานกับเรา

ส่ง Resume มาทาง Email : center_arn@ar2005.com