image
ร่วมงานกับเรา
ส่ง Resume มาทาง Email : hr1_ar@ar2005.com , thubtep.t@ar2005.com
image
WHAT WE DO
บริการ
image
แผนกติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ Collector

 • ชี้แจง  พนักงานชี้แจงถึงความเป็นหนี้และขั้นตอนการดำเนินการให้ลูกค้าทราบ
 • โน้มน้าว  ให้ลูกค้าเกิดความสนใจในการชำระหนี้
 • ให้คำแนะนำ  ในการแก้ไขปัญหาหนี้คงค้างช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหาและหาทางออก
image
แผนกติดตามหนี้สินภาคสนาม FCR
 
 • สำรวจสถานะของลูกหนี้เพื่อยืนยันการ
       มีตัวตนของลูกหนี้ ( ในกรณีที่ติดต่อไม่ได้ )
 • บริการนำส่งเอกสารยืนยันในกรณีที่ลูกหนี้
  ต้องการปิดบัญชี
 • ออกตรวจสอบที่อยู่อาศัยของลูกหนี้
image

แผนกกฎหมาย Legal

 • ดำเนินการฟ้องร้องคดีในศาลชั้นต้น
       ศาลอุธรณ์ ศาลฎีกา
 • ดำเนินการสืบทรัพย์ ( ลูกหนี้ตามคำพิพากษา )
 • ดำเนินการบังคับคดี ( อายัดหรือยึดทรัพย์สิน )
 • ดำเนินการฟ้องเป็นคดีล้มละลาย / ยื่นคำขอชำระหนี้

ลูกค้าของเรา

ทีมงาน
 
image
อาลักษณ์ เจนเสถียรวงศ์
Managing Director
ประสบการณ์ทำงานด้านติดตามหนี้มากว่า 20 ปี

image
เกสรา กาญจนรัตนภูมิ
Deputy Managing Director
ประสบการณ์ทำงานด้านฝ่ายพัฒนาองค์กรมากว่า 10 ปี
 
image
เยาวนาฎ ศรีจิตรานนท์
General Manager
ประสบการณ์ทำงานด้านติดตามหนี้มากว่า 15 ปี
 
รางวัลที่ได้รับจากผู้ว่าจ้าง
image

ข่าวสารและกิจกรรม

Powered by MakeWebEasy.com