ทำไมต้องเลือกใช้บริการAR&N

เรามีนโยบายอย่างชัดเจนในการพัฒนาองค์กรเพื่อให้ประสิทธิ์ภาพการทำงานไปตามเป้าหมาย

Improving Employee Performance

มุ่งมั่นรักษามาตรฐานผลงานการจัดเก็บให้ได้
ตามเป้าหมายที่ผู้ว่าจ้างกำหนดหรือมากกว่า
ยึดมั่นการรักษาชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างและ
อาชีพพนักงานเร่งรัดหนี้สินโดยไม่ข้อร้องเรียน

Professional Team
AR&N ช่วยทำให้การติดตามหนี้สินในปริมาณเยอะเป็นเรื่องง่ายแก่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินผู้เป็นเจ้าหนี้โดยการใบริการติตามหนี้สินครบวงจรด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
Welcome New Staff & Low Turnover Rate
AR&N ช่วยลดปัญหาการจ้างงาน ลดค่าใช้จ่าย
เรื่องบุคคลให้แก้ผู้ว่า

Training Improve Productivity
บริษัทฯ จัดทำการอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับพนักงานทุกท่านทั้งภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อการสร้างผลงานที่ดีขึ้น และถูกต้องตามหลักกฎหมายและขั้นตอน
การทำงานของผู้ว่าจ้าง ยกตัวอย่างการอบรม

Workplace Capacity & Equipments
AR มีสถานที่พร้อมรองรับพนักงานที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองปริมาณงาน โดยทุกส่วนงานจะได้รับความเป็นส่วนตัวพร้อมระบบรักษาความปลอดภัยแก่ข้อมูลลูกหนี้และพนักงานสถานที่ยืดหยุ่นง่ายต่อการเพิ่มพนักงานตามที่ผู้ว่าจ้างร้องขอ

High Quality of System & Security
Call Center & Telephone System
1. บันทึกเสียง
2. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เพื่อนำไปใช้ทำฐานข้อมูล
2. ข้อมูลการใช้โทรศัพท์ เพื่อนำไปใช้ทำฐานข้อมูล
3. โปรแกรมฟังสายขณะพนักงานปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบการทำงานพนักงานเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนา ศักยภาพของพนักงาน

Data sercurity
ทางบริษัท back up 2 real time ทุกวันในส่วนของ ข้อมูลลูกค้า + voice record
ในทุกห้องปฎิบัติงานระบบ Assist control

เลขที่  32,34 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
สำนักงานใหญ่

หน้าหลัก

ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 — 18:00

เวลาทำการ เสาร์ 08:30 — 18:00

โทร : 02-029-9800 , 02-238-8800

Email : center_arn@ar2005.com

Copyright © 2024 | AR&N ASSOCIATES CO., LTD.   All rights reserved.