ขั้นตอนการร้องเรียนสำหรับลูกค้า

เราเน้นการทำงานที่ถูกกฏหมายและตรวจสอบได้ตลอดเวลา หากมีข้อสงสัยหรือต้องการร้องเรียนทางบริษัทได้เตรียมช่องทาง การร้องเรียนไว้ มี 3 ช่องทางดั้งต่อไปนี้

ช่องทางที่ 1

ลำดับที่ 1 คุณเยาวนาฎ ศรีจิตรานนท์ 02-238-8800 ต่อ 111
ลำดับที่ 2 คุณกรรณิการ์ เถาสุวรรณ 02-159-8820 ต่อ 8122

ช่องทางที่ 2

yaovanart.s@ar2005.com
arn.audit1@ar2005.com

ช่องทางที่ 3

ที่อยู่ 32,34 ซอย 30 ถนนพระราม 2แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150 โทร 02-029-9800

ขั่นตอนการสอบหาข้อเท็จจริง

1.  เรียกพนักงานเพื่อทำการสอบสวนการเจรจาในรายที่ร้องเรียน
2. ฟังคลิปเสียงสนทนา
3. หากพบว่าพนักงานกระทำผิดจริง เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อกล่าวขอโทษกับลูกค้าพร้อมเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ดูแล
4. รายงานให้ทางผู้ว่าจ้างได้รับทราบเรื่อง พร้อมแจ้งผลการแก้ไข
  4.1 กรณีมีเคสร้องเรียน ทุกสิ้นเดือนจะทำสรุปรายงานแจ้งธนาคาร
  4.2 กรณีไม่มีเคสร้องเรียน จะส่งรายงานแจ้งธนาคารตามขั่นตอนของแต่ละธนาคาร

ประเมินตามเหตุของการร้องเรียน

1. กรณีพนักงานไม่ได้กระทำผิด แจ้งตักเตือน
2. กรณีกระทำผิดจริง เป็นเรื่องทั่วไป บทลงโทษขั้นต้นถูกปรับเงินทั้งทีมคนละ 1,000 บาท หรือตามระเบียบที่กำหนด
3. กรณีกระทำผิดจริง เป็นเรื่องทั่วไปหรือกระทาผิดซ้าในรอบเดือนบทลงโทษถูกปรับเงิน
   2,000 บาท พร้อมออกหนังสือตักเตือนและงดรับรางวัลในเดือนนั้น
4. กรณีกระทำผิดจริงและร้ายแรง ออกหนังสือทัณฑ์บน เพื่อตัดสิทธิ์พิจารณาผลงาน
   ประจำปี หรือลงโทษตามกฎระเบียบสัญญาจ้างของบริษัทฯ

เลขที่  32,34 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
สำนักงานใหญ่

ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 — 18:00

เวลาทำการ เสาร์ 08:30 — 18:00

โทร : 02-029-9800 , 02-238-8800

arn_admincenter@ar2005.com

Copyright © 2024 | AR&N ASSOCIATES CO., LTD.   All rights reserved.