การอบรมภายในองค์กร

ทางบริษัทของเราจะมีการอบรบข้อมูลข่าวสารและกฎหมายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแบบให้แก่พนักงานในองค์กรอย่างน้อย 3 เดือนครั้งและพนังงานใหม่ 1 เดือนครั้ง เพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย

หัวข้อหลักที่อบรบพนักงานทุกท่าน

  • แนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สิ่งที่ควรปฏิบัติในการปฏิบัติงานทวงถามหนี้
  • พรบ.เรื่องจำนวนความถี่จำนวนครั้งที่ติดต่อได้
  • ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคการติดตามงาน

เลขที่  32,34 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30
แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม. 10150
สำนักงานใหญ่

หน้าหลัก

ติดต่อเรา

เวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ 08:30 — 18:00

เวลาทำการ เสาร์ 08:30 — 18:00

โทร : 02-029-9800 , 02-238-8800

Email : center_arn@ar2005.com

Copyright © 2024 | AR&N ASSOCIATES CO., LTD.   All rights reserved.